درباره ما

شرکت واسپاری آتی نگر افام در تاریخ 1393/09/01به صورت سهامی خاص و با سرمایه گذاری مستقیم صندوق آتیه کارکنان بانک ملت طی شماره 244260 در اداره ثبت شرکتها در تهران به ثبت رسیده است و دارای مجوز فعالیت به شماره 463768 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. شرکت لیزینگ واسپاری آتی نگر افام زیر نظر صندوق آتیه کارکنان بانک ملت میباشد که یکی از اهداف اولیه تاسیس شرکت عبارتست از توسعه  واگذاری خودرو به صورت اجاره به شرط تملیک و یا فروش اقساطی به سازمانها ، نهادها، موسسات دولتی و عموم افراد در دستورالعملهای بانک مرکزی و مقررات شرکت های لیزینگ .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات افام اینجا کلیک کنید